BETREFT:

UITLEG:

Windows 7 was uitgebracht in 2009, voordat USB 3.0 wereldwijd in hardware werd geinstalleerd in 2010.

Dit betekent dat er geen USB 3.0 driver is voor Windows 7.

Hierdoor zijn er derde partij USB 3.0 drivers voor Windows 7 ontwikkeld.

Epson printers zijn alleen getest in omgevingen met Microsoft USB 3.0 en Microsoft USB 2.0 drivers, maar niet derde partij drivers.

Onderneem de volgende stappen om te bekijken of uw Windows/USB omgeving wordt ondersteund:

Identificeer of the PC de volgende USB labels naast het verbindingspunt heeft. De verbinding naar de printer hier zal weergeven welke bijbehorende driver er nodig is.

Hoe te bevestigen welke USB driver u aan het gebruiken bent?

Gebruik de onderstaande instructies om te zien welke USB 3.0 driverversie u op uw computer heeft staan.

 1. Druk op de Start knop
 2. Type Apparaatbeheer
 3. Druk op Apparaatbeheer
 4. Druk op Universal Serial Bus Controllers
 5. Druk met de rechtermuisknop op Intel (R) USB 3.0 eXtensible Host Controller
 6. Selecteer Eigenschappen.

Als de driverontwikkelaar niet Microsoft is, geeft dat aan dat er een derde partij driver gebruikt wordt.. Zie onderstaand voorbeeld:

Als de driverontwikkelaar Microsoft is geeft dat aan dat de correcte driver wordt gebruikt. Zie onderstaand voorbeeld:

Mogelijke problemen

Epson levert niet officiele ondersteuning voor derde partij drivers en compatibiliteitsproblemen met JavaPOS zijn gerapporteerd wanneer men gebruik maakt van derde partij drivers op Windows 7.

Nota:

Deze compatibiliteitsproblem kunnen ook invloe

RELACIONADO COM:

 • As impressoras Epson são suportadas a titulo oficial apenas por controladores USB Microsoft, e não por controladores USB de terceiros.
 • Isto incluí todos os controladores Epson, ferramentas e software tais como o JavaPos, FlashWriter ou Configurações de Impressão para a C3500 e C7500 apenas para mencionar uns quantos.
 • Controladores USB de terceiros não são testados com produtos Epson, com o qual não podemos garantir se os nossos equipamentos serão totalmente compatíveis.
 • O Windows 7 não tem qualquer controlador.
 • Como verificar se o seu ambiente Windows suporta USB 3.0.

EXPLICAÇÃO:

O Windows 7 foi lançado em 2009 antes que USB 3.0 se tornasse norma em 2010.

Isto significa que não existe um controlador USB 3.0 da Microsoft para uso num Windows 7.

Devido a isto, controladores USB 3.0 de terceiros foram sendo desenvolvidos para o Windows 7.

As impressoras Epson são exclusivamente testadas em ambientes com controladores Microsoft USB 3.0 e USB 2.0 mas não com controladores USB.

Siga os passos indicados para determiner se o seu ambiente Windows/USB é suportado:

Identifique se o PC possuí as etiquetas USB ao lado da porta respectiva. A ligação com a impressora irá determiner qual o controlador respectivo que será necessário instalar.

Como determinar qual o controlador USB que está a utilizar?

Utilize as instruções abaixo para verificar qual a versão do controlador USB 3.0 que tem instalado.

 1. Clique o botão Start
 2. Introduza Device Manager
 3. Clique sobre Device Manager
 4. Expanda Universal Serial Bus Controllers
 5. Faça clique-direito sobre Intel (R) USB 3.0 eXtensible Host Controller
 6. Selecione Properties

Se o fornecedor do controlador não seja a Microsoft, isto indica que o controlador tem origem em terceiros. Abaixo um exemplo:

Se o controlador é fornecido pela Microsoft, significa que é o correcto. Vêr exemplo abaixo:

Possíveis Problemas

A Epson não dá suporte de forma oficial a controladores de terceiros, nem a problemas de compatibilidade com JavaPOS que tenham sido reportados sempre que se usem controladores USB 3.0 de terceiros num Windows 7.

Nota:

Estes problemas de compatibilidade podem igualmente afectar o Advanced Windows Driver (ADP) ou o OPOS.

Recomendações

Se utiliza um Windows 7, assegure-se que o hardware seja USB 2.0 uma vez que os controladores Microsoft USB 2.0 são suportados pelas impressoras Epson.

hebben op Advanced Windows Driver (ADP) of OPOS.

 

Aanbevelingen

Indien u gebruik maakt van Windows 7, controleer dan of uw apparaat USB 2.0 is, omdat Microsoft USB 2.0 drivers officieel ondersteund worden door Epson printers.